01. oktoobrist lähevad kõigi meie asutuse poolt osutatavate teenuste pakkumised üle Lihula Südamekodud OÜ-le. Lepingupartneritele jäävad kehtima olemasolevad lepingud, teenuste osutamises muutusi ei toimu.
 
«
» 

Koduõendus

Koduõendus on mõeldud inimestele, kes on suunatud kodusele ravile haiglast, perearstikeskusest või hooldusasutusest. Teenust osutatakse teenuse saaja juures kodus.

Meil on olemas leping Eesti Haigekassaga koduõendusteenuse osutamiseks.

Koduõenduse sihtgruppi kuuluvad:

  • terminaalses seisundis patsiendid, kes vajavad õendusprotseduure ning kelle lähedased vajavad tuge ning juhendamist patsiendi hooldusel;
  • eakad inimesed, kes põevad kroonilisi haigusi ja vajavad ainult perioodilist arstlikku kontrolli, õendusprotseduure ning igapäevase toimetuleku õpetust;
  • patsiendid, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud ja nad ei vaja enam statsionaarset ravi vaid profesionaalset rehabilitatsiooni ning õendustoiminguid.

Koduõendusteenust osutatakse:

  • ägeda haiguse paranemisperioodis oleva;
  • ravi- või hoolekandeasutusest koju suunatud;
  • kroonilist haigust põdeva või
  • piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendi raviks ja/või hoolduseks koduses keskkonnas.

Koduses õendusabis osutatakse kõiki õendus- ja hooldusteenuseid, mis ei vaja eriseadmete olemasolu või nende teenuste maht ei nõua kliendi viibimist õendushoolduse osakonnas.
 

Koduõendusteenuse osutamise eeltingimused

  • Patsient ei vaja haiglaravi, kuid oma tervisliku seisundi tõttu vajab õendusabi.
  • Patsient ja tema perekond on nõus koduõendusteenusega ja valmis koostööks.
  • Patsiendi kodune keskkond võimaldab vajalike õendustoimingute; sealhulgas protseduuride osutamist ning emotsionaalne keskkond on kodust teenuse osutamist toetav ja soodustav.

Teenust osutav koduõde ja patsient sõlmivad koduõendusteenuse lepingu, mis annab koduõele õiguse teenust patsiendi kodus osutada.
 

Saatekiri

Saatekirja koduõendusteenusele palume saata e-posti aadressile lihulatervis@gmail.com. Teenusele registreerime saatekirja alusel.

Saatekirja vormi leiad siit (pdf)

Koduõenduse teenusele registreerimise kord.