01. oktoobrist lähevad kõigi meie asutuse poolt osutatavate teenuste pakkumised üle Lihula Südamekodud OÜ-le. Lepingupartneritele jäävad kehtima olemasolevad lepingud, teenuste osutamises muutusi ei toimu.
 
«
» 

Ööpäevaringne erihoolekanne sügava liitpuudega isikutele

Ööpäevaringne erihooldusteenus on kliendi ööpäevaringne hooldamine koos majutuse ja toitlustamisega. Teenuse eesmärgiks on tagada kliendi iseseisva toimetuleku säilimine ja võimalusel suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil. Kliendid jõuavad teenusele Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajate kaudu.

Meie asutus pakub ööpäevaringset erihooldusteenust eraldiseisvas majas kuni kümnele raske või sügava liitpuudega kliendile. Majas on eraldi toad mees-ja naissoost klientidele, lisaks ühine puhke - ja söögiruum. Tegevused toimuvad päevakava alusel, lisaks tegeletakse klientidega personaalselt, arvestades kliendi tervislikku seisundit, võimekust ning spetsiaalselt talle koostatud tegevusplaani. Teenusele saabumise päevast 30 päeva jooksul teeb tegevusjuhendaja koos kliendiga/kliendi esindajaga kliendile tegevusplaani. See vaadatakse üle kord kvartalis, vajadusel tihedamini. Teenuse pakkumise ruumides kehtib ööpäevaringse erihooldusteenuse kodukord.
Pesu pesemine toimub asutuse territooriumil asuvas pesumajas, kasutatud nõud pestakse osakonnas tegevusjuhendajate poolt.
Toit transporditakse teises majas asuvast  köögist, vajadusel valmistatakse kliendile tervisest tulenevatel põhjustel erimenüü. Söögiajad on asutuses 9.00, 13.00 ja 17.30. Lisaks  on kell 20.00 tee ja oote serveerimine. 

Teenuse osutamise raames me:

  • kujundame kliendi isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse arvestades kliendi tervislikku seisundit
  • juhendame kliente sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
  • hoiame kliendi lähedastega sidet, hoiame neid kursis kliendi käekäiguga ning vajadusel nõustame neid
  • tagame kliendi turvalisuse
  • kaitseme kliendi privaatsust ning õigusi
  • abistame klienti enese eest hoolitsemisel
  • järgime tervishoiuteenuse osutaja poolt kliendile määratud raviskeemi, tervisliku seisundi muutudes/halvenedes tagame kliendile arstiabi
  • viime ellu muid tegevusi, mis on vajalikud ööpäevaringse erihooldusteenuse eesmärgi saavutamiseks
Kellel on õigus ööpäevaringset erihooldusteenust saada?

Ööpäevaringset erihooldusteenust on õigus saada täisealisel inimesel, kellel on raske, sügav või püsiva kuluga psüühikahäire. Tal peab olema tuvastatud raske või sügav puude raskusaste ja töövõimekaotuse protsent vähemalt 80%. Ööpäevaringset erihooldusteenust vajav inimene vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks pidevat kõrvalabi ja juhendamist. Tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste osutamisega ning ta ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid. Ööpäevaringse erihooldusteenuse vajadus peab olema kirjeldatud rehabilitatsiooniplaanis.


ÖÖPÄEVARINGSE ERIHOOLDUSTEENUSE OSUTAMISE KORD

ERIHOOLEKANDE OSAKONNA KODUKORD