01. oktoobrist lähevad kõigi meie asutuse poolt osutatavate teenuste pakkumised üle Lihula Südamekodud OÜ-le. Lepingupartneritele jäävad kehtima olemasolevad lepingud, teenuste osutamises muutusi ei toimu.
 
«
» 

Ööpäevaringne üldhooldus ja põetamine

Ööpäevaringne hooldusteenus on inimese ööpäevaringne hooldamine ja toetamine koos majutuse ja toitlustamisega. Teenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna  ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes oma tervislikust seisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes  püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenust osutame kahes eraldi majas. Mõlemas majas on eraldi söögi/puhkeruum, kus elanikud saavad teiste elanike või lähedastega aega veeta. Toit valmib oma köögis, vajadusel koostatakse lähtuvalt elaniku tervislikust seisundist erimenüü.
Elanike söögiajad on 9.00, 13.00 ja 17.30. Tee ja oode serveeritakse 20.00. Öörahu algab 22.00.
Majades kehtib ööpäevaringse üldhoolduse kodukord.

Kellele me ööpäevaringset hooldusteenust osutame?

Ööpäevaringsele hooldusteenusele võib isik tulla omal soovil, teenusele võivad suunata omavalitsuste sotsiaaltöötajad või isiku lähedased. Teenusele saab üldjärjekorra alusel, eelisjärjekorras pääsevad teenusele Lihula valla elanikud.

Teenusele tulles sõlmitakse isikuga või tema lähedaste/eeskostja(te)ga hooldusleping, t
eenuse eest tasub hooldusel viibiv isik ja/või tema lähedased, kokkuleppel abistab tasumisel kohalik omavalitsus.Tasu vaata siit   Teenusele tulles peab kaasa võtma perearsti kirja teenusele tuleva isiku ravi ja terviseprobleemide kohta. Teenusele tulles koostatakse elanikule kahe nädala möödudes teenuse saajaga ja/või tema esindajaga koostöös hooldusplaan. Hooldusplaani koostamises osalevad hooldusjuht, õendustöötaja ning tegevusjuhendaja. Hooldusplaan vaadatakse üle teenuse saaja tervisliku seisundi muutumisel või iga 6 kuu tagant.
Ööpäevaringsele hooldamise teenusele registreerib
hooldusjuht tel. 47 78 700


ÖÖPÄEVARINGSE ÜLDHOOLDUSTEENUSE OSUTAMISE KORD