01. oktoobrist lähevad kõigi meie asutuse poolt osutatavate teenuste pakkumised üle Lihula Südamekodud OÜ-le. Lepingupartneritele jäävad kehtima olemasolevad lepingud, teenuste osutamises muutusi ei toimu.
 
«
» 

Erihoolekanne

Meie sihtasutus pakub nelja erihoolekandeteenust:
  • igapäevaelu toetamise teenust,
  • töötamise toetamise teenust,
  • toetatud elamise teenust
  • ööpäevaringset erihoolekandeteenust raske või sügava liitpuudega klientidele 
Teenust osutavad kaheksa tegevusjuhendajat, erihoolekandeteenuste kvaliteetse osutamise eest vastutab erihoolekande juht.