01. oktoobrist lähevad kõigi meie asutuse poolt osutatavate teenuste pakkumised üle Lihula Südamekodud OÜ-le. Lepingupartneritele jäävad kehtima olemasolevad lepingud, teenuste osutamises muutusi ei toimu.
 
«
» 

Toetatud elamine

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Klienti juhendatakse majapidamise  ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Meie asutus pakub toetatud elamise teenust asutuse poolt kliendile üüritaval elamispinnal kuni kahele inimesele kolmetoalises korteris. Kliendiga sõlmitakse üürileping ning üüripinnal kehtib üürilepingu lisana kaasasolev kodukord. Klientidega tegeleb üks tegevusjuhendaja.

Teenuse osutamise raames me:
  • juhendame klienti igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel
  • juhendame klienti eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel
  • abistame ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ning nende täitmistes (kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat inimest)
  • loome võimalused kliendi võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks
  • valmistame kliendi ette iseseisvaks elamiseks ning juhendame teda iseseisvalt elamiseks elamispinna hankimisel
Kellel on õigus toetatud elamise teenust saada?

Toetatud elamise teenust osutatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega täisealisele isikule, kellel puudub elamispind iseseisvaks elamiseks ja ta pole suuteline seda endale muretsema, soovitus selle teenuse kasutamiseks on kirjas isiku rehabilitatsioonplaanis. Toetatud elamise teenust sooviv isik suudab ise enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.

Toetatud elamise teenuse saamiseks on vajalik eriarsti suunamiskiri ja teenust sooviva isiku avaldus Sotsiaalkindlustusametile.


TOETATUD ELAMISE TEENUSE OSUTAMISE KORD